Top of Page

Екологічний контроль на державному кордоні України

Якщо Ви маєте намір будь-що перемістити (імпортувати, або експортувати) через державний кордон України, знайте, що Вам, доведеться мати справу одночасно не лише з митниками та прикордонниками, а й з працівниками служб екологічного, фітосанітарного і ветеринарного контролю, служби міжнародних автомобільних перевезень. Усі ці служби взаємодіють на кордоні.

Відповідно до п.1 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здійснення функцій екологічного контролю покладено на Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки), яка спільно з прикордонно-митним контролем здійснює перевірку транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів, вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, пестициди і агрохімікати, всі види риб, дикі тварини і рослини, зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції, мисливські трофеї, що перетинають державний кордон на залізничних станціях, автошляхах, в морських, річкових і повітряних портах.

Основними завданнями служби екологічного контролю в прикордонних пунктах є:

 • контроль за дотриманням міністерствами і відомствами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами без громадянства, які перетинають кордон України, вимог природоохоронного законодавства України;
 • охорона України від незаконного ввезення на територію України, або транзиту вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовин, пестицидів і агрохімікатів, а також забрудненого баласту на суднах;
 • контроль за виконанням зобов'язань України щодо міжнародної торгівлі видами дикої флори та фауни, які знаходяться під загрозою зникнення;
 • контроль за перевезенням продуктів, які виготовлені із видів тварин що охороняються (кити, тюлені та інші);
 • контроль за вивезенням та ввезенням:

- заборонених знарядь і засобів для відлову, відстрілу об'єктів тваринного світу;

- м'яса диких тварин, окремих частин об'єктів тваринного світу (роги, шкіри, ікла тощо) без спеціального дозволу, підтверджуючого законність добування (ліцензія, відстрілочна картка і т.ін.);

- зоологічних колекцій об'єктів тваринного світу в усьому їх видовому і популяційному різноманітті (ембріони, яйця, лялечки, тощо);

 • контроль за дотриманням правил ввезення і вивезення з України тварин, птахів і рослин, занесених до Червоної книги України, а також рослинних ресурсів, на збір та заготівлю яких необхідно спеціальний дозвіл;
 • контроль за додержанням екологічних норм та правил транспортними засобами, в тому числі літаками, суднами, військовими кораблями, що перетинають пункти пропуску через державний кордон України.

Служба екологічного контролю спільно з такими контролюючими органами як: прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним, у пунктах пропуску через державний кордон України:

 • запобігає незаконному вивезенню з території України об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій;
 • здійснює перевірку документів, транспортних засобів, огляд підконтрольних вантажів, сировини, продуктів тваринного походження, рослин, що імпортуються, експортуються, чи перевозяться в суміжні держави транзитом;
 • контролює дотримання екологічних вимог при перевезенні диких тварин, птахів і рослин, сировини і продуктів тваринного походження всіма вантажовідправниками і вантажоодержувачами;
 • вивчає екологічний стан в прилеглих територіях прикордонних пунктів, в морських, річкових і повітряних портах: доповідає керівництву державних управлінь екологічної безпеки і Головній екологічній інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки про всі випадки забруднення навколишнього природного середовища, а також затримання підконтрольних вантажів;
 • контролює проведення санітарної обробки і дезинфекції транспортних засобів, причалів, платформ і місць, де здійснюється відвантаження або розвантаження тварин, продукції і сировини тваринного походження, всіх видів відходів, у тому числі на експорт або тих, що надходять по імпорту;
 • видає, за необхідністю, разом з Управлінням залізниці, департаментами авіаційного, автомобільного, морського і річкового транспорту спільні накази з питань поліпшення організації екологічного контролю вантажів, усіх видів транспорту, причалів, портів;
 • забороняє перевезення вантажів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей;
 • проводить експрес-аналіз речовин та матеріалів з метою встановлення їх належності до токсичних, радіоактивних речовин, відходів та вмісту забрудненого баласту і стічних вод суден;
 • стягує збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, розмір яких та порядок використання встановлює Кабінет Міністрів України.

Державні інспектори служби екологічного контролю Державної екологічної інспекції у пунктах пропуску через державний кордон України мають право:

 • у встановленому порядку перевіряти документи та оглядати всі підконтрольні об'єкти, вантажі, транспорт, особисті речі пасажирів;
 • вимагати від посадових осіб міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб необхідні довідкові та інформаційні матеріали, пояснення для визначення екологічного стану вантажів, відходів та інших речовин, що перевозяться через прикордонні пункти;
 • у встановленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення вантажів, які підлягають екологічному контролю та використання яких регулюються відповідними міжнародними угодами України, при відсутності дозволу органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України до його одержання;
 • забороняти до усунення виявлених недоліків використання місць і засобів навантаження чи розвантаження вантажів, транспортних засобів (в т.ч. плавзасобів) у випадках виявлення їх незадовільного екологічного стану чи наявності загрози пагубної дії на здоров'я людей і навколишнє природне середовище України;
 • забороняти ввезення на територію України відходів, хімічних елементів, матеріалів та речовин, сполук, що належать до категорії небезпечних;
 • накладати на посадових осіб, а також громадян, винних в порушенні законодавства про охорону навколишнього природного середовища адміністративні стягнення у вигляді штрафу, якщо ці порушення не тягнуть кримінальної відповідальності, згідно з чинним законодавством України;
 • давати обов'язкові для виконання приписи в межах своєї компетенції організаціям, установам, підприємствам, громадянам-власникам вантажів;
 • передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушення, за які передбачено кримінальну відповідальність у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

У випадку переміщення живих тварин, птахів та рослин з порушенням правил, вони вилучаються інспекторами екоконтролю. За неможливості повернути такі об'єкти в природне середовище вони реалізуються за договірними цінами зоопаркам, природним паркам, заповідникам.

Вилучене м'ясо, риба, продукти життєдіяльності (мед, віск тощо) реалізуються заготівельним чи торговельним організаціям.

Нереалізовані вилучені матеріали за домовленістю можуть передаватись на зберігання на склади митних органів або знищуються за участю представника митниці.