Top of Page

Послуги

Висококваліфіковані юристи нашої компанії та наші закордонні партнери, готові надати Вам професійну юридичну допомогу в наступних галузях:

 • підготовка пакету документів для імміграції (еміграції);
 • підготовка пакету документів, з метою отримання статусу біженця в країни Європи, США, Канаду, Великобританію;
 • підготовка імміграційного пакета документів, з метою виїзду на ПМП (постійне місце проживання), отримання громадянства, возз'єднання сім'ї та ін;
 • підготовка пакетів документів щодо візової підтримки по будь-яким категоріям віз і в будь-які країни світу;
 • підготовка і ведення імміграційних справ різних імміграційних програм і напрямів;
 • надання консультаційних послуг провідними спеціалістами відповідної країни, залежно від юрисдикції країни вирішення справи;
 • підготовка пакету документів інвестиційної діяльності за межами України, а також оцінка шансів реалізації того, чи іншого інвестиційного проекту за межами України;
 • правонаступництво за кордоном, оформлення і отримання спадщини;
 • підготовка до інтерв'ю в посольстві по різним категоріям віз;
 • підготовка та подача позовних заяв, претензій, скарг, апеляцій, касацій та ін. зарубіжними професійними адвокатами у відповідні інстанції за межами України;
 • представлення інтересів в судах закордонної юрисдикції з будь-яких питань цивільного, адміністративного, господарського, кримінального, земельного, митного, сімейного та ін. права;
 • підготовка пакету документів, з метою отримання неімміграційних віз (туризм, приватний візит, службова, бізнес, навчання, тренінг і т.д.);
 • підготовка документів та представництво інтересів в Європейському суді з прав людини;
 • ​повний супровід комерційних угод як в Україні, так і за кордоном;
 • представлення інтересів в закордонних судових інстанціях;
 • представлення Ваших інтересів при вирішенні справ, які безпосередньо пов'язані з відмовами в візах імміграційних і неімміграційних категорій;
 • оскарження рішення консульського офіцера, який прийняв рішення про відмову Вам в візі, з метою скасування або пом'якшення рішення;
 • підготовка клопотань, і представлення Ваших інтересів у вищестоящих інстанціях з метою скасування рішення відповідного дипломатичного представництва, про відмову Вам в візі;
 • підготовка необхідних документів та представлення Ваших інтересів в апеляційній та касаційній інстанції, у разі винесення не правосудного рішення судом першої інстанції;
 • поновлення пропущених строків оскарження рішень дипломатичних представництв, або рішень інших інстанцій, прийнятих і таких, що набули чинності щодо відмови Вам в візі, з метою подальшого оскарження цих рішень у вищестоящих інстанціях;
 • підготовка до інтерв'ю в посольстві, з метою отримання віз імміграційних/неімміграційних категорій;
 • підготовка і подача позовних заяв, претензій, скарг, апеляцій, касацій та ін. зарубіжними професійними адвокатами у відповідні інстанції поза територією України;
 • представлення інтересів в судах закордонної юрисдикції з будь-яких питань цивільного, адміністративного, господарського, кримінального, земельного, митного, сімейного та ін права;
 • формування відповідної документальної доказової бази у разі апеляції на рішення про відмову в візі/імміграції;
 • пошук, аналіз та систематизація необхідної інформації (в межах закону і нашої компетенції);
 • аудиторські і бухгалтерські послуги в іноземній юрисдикції.
 • підготовка повного пакету документів та підготовка до інтерв'ю Заявників з метою отримання Green Card (USA);
 • відкриття зарубіжної компанії, представництва тощо;
 • юридичний супровід бізнесу;
 • послуги з підбору, купівлі та юридичний супровід справ, пов'язаних з придбанням нерухомості й готових зарубіжних компаній;

Юридичні послуги для власників домашніх і екзотичних тварин / птахів:

Додаткові послуги:

Це далеко не повний перелік послуг, які надає наша компанія та наші зарубіжні партнери, поза юрисдикцією України.

Якщо Ви маєте намір розпочати процедуру оскарження чинного рішення про депортацію, видворення, анулювання інформації в інформаційній базі Шенгенської Інформаційної Системи SIS, юристи нашої компанії, а також наші зарубіжні партнери, готові надати Вам в повному обсязі юридичні послуги, представляючи Ваші інтереси в усіх інстанціях , в яких було прийнято відповідне рішення.

Відмова в візі, заборона на в'їзд у США:

Висококваліфіковані юристи нашої компанії надають професійну юридичну допомогу Заявникам, які претендують на імміграційні та неімміграційні візи, а саме: туристичні, гостьові, лікування, бізнес, студентські, робочі, візи з метою укладення шлюбу, возз'єднання сім'ї, віза GreenCard, статус біженця за релігійними та іншими мотивами, та ін.

Запобігання відмови в отриманні візи. Кращим способом уникнення отримання відмови в візі є підготовка до інтерв'ю в посольстві.

Подолання відмови в візі. Наша компанія може допомогти якщо Вам було помилково відмовлено у видачі візи з наступних підстав:

 • невідповідність вимогам неімміграційного статусу (наявність імміграційних намірів, відсутність тісних зв'язків з країною Вашого проживання, недостатність доказів Вашого своєчасного повернення на батьківщину, невідповідність критеріям неімміграційної візи) - ст. 214 (b);
 • порушення паспортно-візового режиму (нелегальне перебування у США) - ст. 212 (a)(9)(B);
 • злочини проти моральності (вчинення незаконних дій) - ст. 212 (a)(2)(A)(i)(1);
 • вчинення підроблення або надання завідомо неправдивої інформації (підробка документів і шахрайство, надання фальшивих документів з метою отримання візи, фіктивний шлюб) - ст. 212 (а)(6)(C)(i);
 • незаконне ввезення іноземців (ввезення нелегальних іммігрантів) - ст. 212 (а)(6)(Е);
 • наркозалежність чи наркоманія; робоча сертифікація; інше.
 • крім того, ми можемо допомогти Заявникам, документація яких знаходиться на тривалому адміністративному розгляді (ст. 221 (g)), а також Заявникам, документація яких відправлена ​​назад в імміграційну службу США з рекомендацією про відкликання схвалення петиції.

Пошук альтернативних рішень. Заявникам, яким на законних підставах відмовлено в праві на в'їзд в США, ми можемо допомогти отримати тимчасове скасування заборони на в'їзд (waiver) або гуманітарний пароль.

 • Waiver. Кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть Вам розібратися у складній ситуації, з'ясують підстави винесення заборони на в'їзд у США, встановлять можливість отримання виняткового дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів (Waiver), а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах цього процесу.
 • Nonimmigrant waiver. Повний юридичний супровід, розробка стратегії для оскарження рішення про заборону на в'їзд до США, якщо існує така можливість, а також представлення інтересів Клієнта у підготовці клопотання для зняття заборони на в'їзд у Сполучені Штати в неімміграційних цілях.
 • Immigrant waiver (I-601). Повний юридичний супровід, розробка стратегії, прояснення і реконструювання подій, а також представлення інтересів Клієнта у дипломатичних представництвах і Департаменті імміграції та громадянства США з питань зняття заборони на в'їзд у Сполучені Штати в імміграційних цілях.
 • Гуманітарний пароль. Повний юридичний супровід, розробка стратегії ведення Вашої справи, підготовка заяви і відповідної доказової бази надзвичайності обставин або ознак гуманітарної кризи з метою максимального підвищення шансів на успішний результат Вашої справи. Слід врахувати, що такі справи дуже складні: часто необхідно пред'явити докази фінансової підтримки, результати досліджень ДНК, а також, в разі необхідності, залучити Конгрес США.
 • відмова в візі Diversity Immigrant Visa Lottery.
 • Відмова в статусі біженця за релігійними та ін. мотивами, підготовка клопотання про перегляд справи.
 • Анулювання петиції США. Якщо у Вас існує загроза анулювання петиції або якщо в процесі інтерв'ю у Вас виникли будь-які проблеми, звертайтеся до нас. Кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть Вам розібратися у Вашій складній ситуації, підготують Вас до співбесіди в посольстві, а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах процесу Вашої справи.
 • Анулювання американської візи в посольстві США. Якщо у Вас існує загроза анулювання візи, кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть Вам розібратися у Вашій складній ситуації, з'ясують підстави анулювання візи, та підготують Вас до інтерв'ю в посольстві, а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах процесу Вашої справи.
 • Анулювання американської візи на кордоні. Наші юристи допоможуть Вам розібратися у Вашій складній ситуації, з'ясують підстави анулювання візи і депортації, а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах процесу Вашої справи.
 • Анулювання візи США. Якщо у Вас існує загроза анулювання візи, кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть Вам розібратися у Вашій складній ситуації, з'ясують підстави анулювання візи, підготують Вас до інтерв'ю в посольстві, підготують запит на відновлення Вашої візи або ж заяву на нову візу, а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах процесу Вашої справи.
 • Прискорене видворення зі США. Оскарження дій співробітників СВР, витребування копії матеріалів справи, повний юридичний супровід, підготовка до інтерв'ю в посольстві після факту прискореного видворення зі США.
 • Депортація зі США. Скасування, відстрочка, призупинення депортації/видворення зі США.
 • Заборона на в'їзд в США. Скасування заборони на в'їзд в США.
 • Відмова в візі США, оскарження рішення консульського офіцера. Оскарження рішення консульського офіцера посольства США можливо тільки у виняткових випадках. Наша компанія забезпечить повну юридичну підтримку на всіх етапах процесу Вашої справи.

ВАРТІСТЬ НАШИХ ПОСЛУГ

Вартість консультації з юристом-міжнародником з питань відмови в візі/імміграції становить від 250 євро (залежно від складності питання, що розглядатиметься). Якщо Клієнт приймає рішення про укладання договору з нашою компанією на подальше обслуговування, вартість першої консультації буде врахована при визначенні загальної ціни договору.


Вартість ознайомлення з Вашою справою або розгляд Ваших документів становить 50 євро.


Вартість підготовки до інтерв'ю в посольстві/консульстві становить від 500 євро. Вартість підготовки до інтерв'ю в посольстві залежить від багатьох факторів, а також залежить від країни подання заяви на отримання візи, категорії візи та візової історії Заявника.


Вартість додаткових та інших послуг залежить від складності справи Клієнта і обговорюється додатково.