Top of Page

Апостиль, легализація, консульська легалізація документів

Відповідно до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961, що скасовує вимогу консульської легалізації іноземних офіційних документів, до якої Україна приєдналася 22.12.2003 року, документи, призначені для подання в офіційні органи держав-учасниць Конвенції, засвідчуються в особливому порядку. Компетентним органом держави, в якій документ був складений, проставляється "Апостиль" (посвідчувальний напис).

"Апостиль" проставляється на самому документі або на окремому аркуші, скріпленому з документом і завіреним печаткою органу, що видав, він має форму квадрата зі сторонами не менше 9 см. Заголовок "APOSTILLE / Convention de la Haye du 5 octobre 1961 /" повинен бути французькою мовою, в той час як сам текст апостиля може бути складений офіційною мовою органу, що видав.

Апостиль засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступає особа, що підписала документ, і автентичність відбитку печатки і штампу, якими він скріплений. Підпис, печатка або штамп, на апостилі не потребують ніякого подальшого засвідчення.

Для проставлення штампу "Апостиль" або легалізації на документах Вам необхідно, перш за все, знайти відповідне відомство, уповноважене завіряти документи. Найпростіше дізнатися про це у відповідному відомстві, що видав документ, який Ви хочете завірити.

Зверніть увагу на те, що посольства і генеральні консульства не завіряють документи штампом "Апостиль", а тільки проставляють на документах консульську легалізацію. А також нагадуємо Вам, що документ, який необхідно завірити другим штампом "Апостиль", обов'язково повинен бути переведений на мову країни, в яку цей документ буде наданий, і завірений нотаріально.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. за No.61 повноваження на проставлення штампу "Апостиль" в Україні надано:

Міністерству освіти і науки України - на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів належать: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, навчальні плани, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та ін.;

Міністерству юстиції України - на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України. Зокрема, свідоцтва та довідки, видані органами РАЦС, документи, видані або засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

Міністерству закордонних справ України - на всіх інших видах документів (довідки про несудимість, довідки про реєстрацію та ін.)

Порядок проставлення штампу "Апостиль" вищезазначеними органами здійснюється згідно з Правилами проставлення штампа апостиль на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України No.237/803 / 151/5 від 05.12.2003, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за No.1151/8472 від 12.12.2003 р.

Апостиль не проставляється на оригіналах, копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи, нормативно-правових актів, роз'яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах , що мають характер листування.

Апостиль також не може бути проставлений на документи, видані закордонними дипломатичними установами України і на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля. Апостиль може бути проставлений на копіях таких документів, засвідчених у встановленому порядку на території України (нотаріально).

Якщо Ви не маєте можливості особисто апостилювати Ваші документи, ми можемо зробити це за Вас! Довіреність для апостилювання документів не вимагається.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

В Україні наступні відомства правомочні проставляти легалізацію на документах:

У разі легалізації документів виданих органами РАЦС (свідоцтво про народження, шлюб, розлучення, смерть), то Вам необхідно отримати документ нового зразка. Даний документ видається відділом РАЦС за місцем видачі старого документа на підставі старого свідоцтва або його копії, а також при наявності у Вас паспорта. При отриманні нового свідоцтва попросіть, щоб його не ламінували. Вам необхідно легалізувати повторне свідоцтво за місцем його видачі в міському, або обласному Управлінні Юстиції.

Якщо Ви не маєте можливості особисто отримати і легалізувати документ, ми можемо зробити це за Вас! У разі якщо в країні подачі свідоцтва прийнятний старий зразок документа, то легалізація може бути проставлена ​​на його нотаріально засвідченої копії.

Для легалізації документів про освіту необхідно надати до Міністерства юстиції України архівну довідку з Вашого навчального закладу. Легалізація документів про освіту здійснюється на нотаріально завірених копіях цих документів.

У випадку якщо необхідно легалізувати документи юридичної особи, то необхідно від компанії супровідний лист на фірмовому бланку з печаткою та підписом директора. У супровідному листі повинні бути зазначені дані довіреної особи.

КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

Засвідчення офіційних документів в порядку консульської легалізації здійснюється дипломатичними представництвами (посольствами, консульствами).

Консульська легалізація полягає у підтвердженні відповідності документів законодавству держави їхнього походження і являє собою засвідчення дійсності підпису посадової особи та печатки, уповноваженого державного органу на таких документах з метою використання їх в іншій державі.

Документи, складені владою або за участю органів влади іноземної держави, призначені для використання в Україні, легалізуються в консульських установах України за кордоном після легалізації їх в міністерстві закордонних справ, або іншій уповноваженій на те офіційній установі держави походження документа. При цьому засвідчується справжність підпису посадової особи та печатки офіційної установи на документі.

Консульська легалізація необхідна для таких країн, як: Бразилія, Болівія, Єгипет, Ірак, Іран, Канада, Катар, Китай (крім Макао і Гонконгу), Коста-Ріка, Кувейт, Лівія, ОАЕ, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка та ін.

Якщо Ви не маєте можливості особисто легалізувати Ваші документи, ми можемо зробити це за Вас! Для легалізації та консульської легалізації документів необхідна довіреність певної форми, завірена нотаріусом.

У випадку якщо Ви перебуваєте за межами України, то довіреність Ви можете оформити безпосередньо в посольстві (консульстві) України в країні Вашого перебування.