Top of Page

Письмовий переклад

Бюро перекладів нашої компанії, є першим в Україні бюро перекладів, яке з 1995 року має у своєму штаті практикуючих юристів в багатьох галузях правової діяльності, включаючи міжнародне право.

Перекладачі нашої компанії виконують всі види юридичних, технічних, економічних, художніх перекладів, а також переклади WEB-сайтів. Також наша компанія може в найкоротші терміни надати Вам наступні послуги:

 • терміновий переклад документів будь-якої складності;
 • верстка будь-якої складності;
 • науково-технічне редагування, літературне редагування, а також редагування носієм мови;
 • сканування, розпізнавання тексту, обробка фотоматеріалів;
 • нотаріальне засвідчення документів і перекладів;
 • апостиль документів і перекладів;
 • легалізація документів і перекладів;
 • консульська легалізація документів і перекладів;  та багато іншого.

ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

 • юридичний переклад документів виданих органами РАЦС;
 • юридичний переклад документів виданих банківськими установами;
 • юридичний переклад документів виданих нотаріусами;
 • юридичний переклад документів виданих податковими органами;
 • юридичний переклад контрактів, угод, договорів тощо;
 • юридичний переклад статутів, установчих документів компаній, актів, доручень;
 • юридичний переклад рішень судів, незалежно від країни походження;
 • переклад юридичних термінів і статей;
 • юридичний переклад міжнародних законодавчих актів, Конвенцій і Угод та ін..

Переклади юридичних текстів: договорів, угод, контрактів, довіреностей та інших аналогічних документів - в нашій компанії виконують перекладачі, що отримали юридичну освіту, або перекладачі, які виконують переклади в тісній співпраці з практикуючими юристами в цій галузі, а також мають великий досвід роботи з матеріалами, наданими Замовником на переклад. Колектив нашої компанії повністю усвідомлює ту відповідальність, яку ми несемо за точність передачі юридичного змісту документа, правильний підбір граматичних та лексичних структур, а також відповідність підготовленого перекладу внутрішнім і міжнародним вимогам до оформлення документів.

Під час редагування перекладів юридичних документів, юристами та перекладачами проводиться повторний контроль якості перекладу як із стилістичної, так й зі смислової точки зору. Юридичні тексти мають свої особливості, в залежності від країни походження. Наша компанія має можливість отримувати інформацію та коментарі від провідних юристів як в Україні, так і за кордоном, що спеціалізуються в різних юридичних напрямках, що дозволяє нашим перекладачам домогтися максимально точної передачі юридичних формулювань, відповідно до особливостей тексту, що перекладається.

Будь ласка, пам'ятайте про те, що для перекладу юридичних текстів вкрай важливі правильні написання власних імен і назв, тому при отриманні юридичного тексту для перекладу наші менеджери обов'язково уточнюють всі тонкощі транслітерації. Якщо в процесі переговорів Вам необхідно буде внести зміни в оригінал документа, і, відповідно, змінити переклад, ми готові виконати цю роботу в максимально стислі терміни. 

Переклади, підготовлені перекладачами нашої компанії, високо оцінені різними Міжнародними судовими інстанціями, зарубіжними юридичними компаніями, а також Генеральною прокуратурою міста Києва, Службою безпеки України, Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ України, а також багатьма зарубіжними дипломатичними представництвами в Україні (Посольства, Консульства).

Тісне й довгострокове співробітництво бюро перекладів та юридичного відділу нашої компанії з іноземними юридичними компаніями та перекладачами багатьох країн світу, які сертифіковані та акредитовані відповідними інстанціями цих країн для виконання юридичних перекладів, дозволяє нам отримувати необхідну правову інформацію та консультації безпосередньо від носіїв мови відповідного регіону.

Наша компанія гарантує повну конфіденційність юридичних перекладів, виконаних нашими перекладачами.

ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

 • технічний переклад різної документації, включаючи документи для службового користування;
 • технічний переклад інструкцій;
 • технічний переклад посібників, описів і т.п.;
 • технічний переклад наукових статей;
 • технічний переклад спеціалізованої наукової літератури;
 • технічний переклад креслень і різних технічних схем;

Переклади технічних текстів - це широка сфера діяльності, в якій важлива вузька спеціалізація перекладача і його обов'язкова спільна робота зі спеціалістом у відповідній галузі знань. Необхідно не тільки відмінне знання іноземної мови перекладачем, а й розуміння перекладачем самого предмету перекладу, а це основна умова, що нерозривно пов'язана з необхідністю надання перекладачеві фахівця-консультанта у відповідній галузі знань. Безперервне вдосконалення існуючих, а також створення нових технологій, передбачає наявність у перекладача широкого кругозору, розвиненого абстрактного і логічного мислення, здатності до навчання та роботи в команді з фахівцями в даній галузі. Не менш важливо, якщо не головне, це можливість отримання перекладачем всіх роз'яснень щодо термінології в документі, що перекладається, а також логічної смислової відповідності переклада з оригінальним документом. Всі ці якості необхідні для точної передачі змісту тексту, правильного підбору спеціальних термінів і грамотної передачі інформації відповідною мовою, тобто для створення документа, в кінцевому підсумку доступного для повного розуміння останнім користувачем.

Як правило, технічна документація містить різні графічні об'єкти, для правильної обробки яких нерідко необхідні спеціальні знання та навички, а також спеціалізоване програмне забезпечення. Крім того, для перекладу конструкторсько-технологічних документів перекладач повинен володіти відповідним досвідом і знанням діючих нормативів. В зв'язку з цим, як зазначалося вище, дуже важливі регулярні консультації перекладача з діючими технічними фахівцями конкретної галузі, а також залучення їх в якості технічних редакторів і консультантів.

Переклад технічних текстів повинен здійснюватися відповідно до діючих стандартів та нормативів на території країни Замовника, а також правилами, встановленими для відповідної науково-технічної документації. Зрозуміло, не останнім критерієм для виконання роботи є вимоги, що пред'являються Замовником.

Наша компанія безперервно веде пошук і навчання кадрів, необхідних для забезпечення високої якості виконуваних нашою компанією технічних перекладів. База даних наших технічних перекладачів, профільних технічних редакторів і консультантів-фахівців у відповідній галузі постійно зростає. Завдяки тривалій і тісній співпраці нашої компанії з багатьма профілюючими вищими технічними навчальними закладами України, Міністерством освіти і науки України, а також нашу багаторічну тісну співпрацю з фахівцями з таких всесвітньо визнаних технологічно розвинутих передових країн як США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина - наша компанія готова виконати переклади технічних текстів різного напрямку, обсягу і складності відповідно до необхідних стандартів і високих вимог.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД І БІЗНЕС-ТЕМАТИКА

 • переклад бізнес-планів, маркетингових досліджень;
 • переклад економічних статей і літератури;
 • переклад ділового та приватного економічного листування;
 • переклад презентацій і промоматеріалів;
 • переклад банківських документів;
 • переклад бухгалтерської документації;
 • переклад митних документів.

До економічних перекладів традиційно відносяться різні звіти компаній, банківські та бухгалтерські документи, маркетингові дослідження, бізнес-плани, документи необхідні для митниці та інша документація, яка необхідна для роботи компанії, як на внутрішньому ринку, так і для гідного представлення її закордонним партнерам і в зарубіжні інстанції.

Оскільки Україна вступила до СОТ (Світова організація торгівлі) і кількість міжнародних контактів постійно зростає, роль економічних перекладів та їх частка в загальній кількості текстів, які необхідно перекладати, також неухильно збільшується.

Для виконання грамотного економічного перекладу важливе володіння термінологією та увага до дрібниць - саме в цих текстах часто буває дуже багато цифр і різного роду таблиць.

Незважаючи на те, що багато випускників факультетів іноземних мов отримують другу професійну освіту саме в галузі економіки, це аж ніяк не спрощує роботу над економічним перекладом, тому що в більшості випадків необхідний більш "тонкий" і професійний підхід до розуміння перекладачем суті наданого йому тексту, а це можливо тільки при тісній співпраці перекладача з економістом-консультантом у цій галузі. При підборі перекладача для економічних текстів ми намагаємося вибирати фахівців-перекладачів та відповідних консультантів, що володіють не тільки спеціальними знаннями, а й досвідом роботи з економічними перекладами.

Особливу увагу варто приділити перекладу презентаційних матеріалів економічного характеру. Якою б високою не була кваліфікація перекладача-економіста, при перекладі на англійську мову рекомендується додаткове редагування носієм мови. Це додасть перекладу істинно англійське звучання і справить позитивне враження на Ваших зарубіжних партнерів.

Якщо Вашій компанії потрібні періодичні послуги перекладача для перекладу ділової кореспонденції, ми готові надати Вам одного з наших перекладачів, який не тільки точно передасть зміст послання, а й адаптує його до правил ведення ділового листування необхідною Вам мовою.

 Зрозуміло, що при перекладі економічних текстів, як і всіх інших, ми гарантуємо повну конфіденційність інформації.

ПЕРЕКЛАД WEB-САЙТІВ

Якщо Ваша компанія планує перекласти тексти для корпоративного сайту на іноземну/і мову/и, ми рекомендуємо Вам ознайомитись з наступною інформацією:  

Основне, що необхідно знати про переклад сайту: переклад сайту, на відміну від інших видів письмового перекладу, повинен виконуватися тільки носієм мови, тобто людиною, яка перекладає текст на свою рідну мову. Сайт є основним джерелом інформації про компанію, свого роду її візитною карткою, тому помилки і недоліки в його тексті неприпустимі. Необхідно розуміти, що краща якість перекладу досягається, коли перекладач виконує переклад на свою рідну мову.

У випадку якщо Ваш сайт вже переведений на іноземну мову перекладачем, не носієм мови, ми рекомендуємо Вам провести коригування існуючого перекладу і при необхідності скорегувати текст. Замовлення на попередню оцінку перекладу або коригування матеріалів для Вашого сайту можна зробити, відправивши нам відповідний запит-замовлення в розділі ЗАМОВЛЕННЯ (замовлення перекладів). Якщо текст вимагає правки, наш менеджер допоможе Вам вибрати оптимальне рішення проблеми.

Нерідко буває доцільним замовити не переклад, а адаптацію тексту сайту, так як не завжди прийнятий в Україні стиль подачі інформації збігається з прийнятим в інших країнах.

Наші спеціалісти візьмуть на себе вирішення багатьох Ваших проблем, що стосуються нашої компетенції, а також ми докладемо всіх зусиль для того, щоб виконати замовлену Вами роботу в необхідні Вам терміни і з незмінно високою якістю!