Top of Page

Зразки "документів", які не відповідають дійсності

За останні роки в нас накопичилася достатня кількість зразків "документів", що не відповідають дійсності, наданих недобросовісними продавцями недосвідченим покупцям із запевненнями, що тварина, яка продається, має усі необхідні дійсні документи. Насправді ж, так звані "документи" – це всього на всього роздруковані на кольоровому принтері папірці, які не мають ніякої юридичної сили.

Громадяни ж, не знаючи як насправді повинні виглядати документи, і надалі купують екзотичних тварин і птахів з такими "документами", тому ми вважаємо за необхідне поділитися з вами декількома зразками "документів" на екзотичних тварин від недобросовісних продавців і маємо надію, що перед тим як купувати тварину, ви знатимете про документи, які необхідно запитувати у продавця.

НІКЧЕМНИЙ РОДОВІД НА ПАПУГУ ЖАКО, ЯКИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

НІКЧЕМНИЙ РОДОВІД НА ВЕЛИКОГО РІЗНОБАРВНОГО ПАПУГУ ЕКЛЕКТУСА, ЯКИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

НІКЧЕМНЕ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ НА ПАПУГУ ЖАКО, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

Зверніть увагу, що такого роду "документи" не є підтвердженням походження птаха і народження його в умовах неволі. Отже, якщо продавець вас запевняє, що на підставі таких документів ви в майбутньому зможете зареєструвати птаха, або отримати CITES, звертайтеся з цього приводу у відповідні органи (Поліція, Державна екологічна інспекція України, Міндовкілля та ін.).

Також хочемо вас застерегти, що укладення договору з продавцем не гарантує вам набуття права власності на тварину. Якщо положення договору не відповідають дійсності, такий договір є нікчемним, а тому не може бути підставою для набуття сторонами договору будь-яких прав та обов'язків. Відповідно до цього треба взяти до уваги, що положення договору, які стосуються документів щодо походження птаха - не підтверджуються жодними документами, а тому по суті не відповідають дійсності. Додатково хочемо зауважити, що результати племінної діяльності заводчика в обов'язковому порядку повинні реєструватися у відповідних органах згідно чинного законодавства України. 

НІКЧЕМНИЙ ДОГОВІР ПЕРЕДАЧІ У ВЛАСНІСТЬ ПТАХА, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про тваринний світ», законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища (дозвіл на вилов), ввезення в Україну з інших країн тощо, які видаються в установленому законодавством порядку. Також усі екзотичні тварини і птахи в Україні мають бути зареєстровані у встановленому Законом порядку.

Зазначені вище власноруч виписані недобросовісним продавцем, а саме громадянкою Шпарою О.В., "документи" мають явні ознаки підробки, або незаконної видачі цих "документів", оскільки фізична особа не має права присвоювати будь-яким документам серії та номери документів. Також треба зауважити, що в даному випадку Шпара О.В. від свого імені видала покупцеві папери, які за своєю суттю не відповідають вимогам чинного законодавства України.

З наведеного вище вбачається, що громадянка Шпара О.В., маючи умисний намір ввести в оману недосвідчених покупців, з метою незаконного продажу та отримання власного прибутку, не додержалася вимог чинного законодавства України щодо її компетенції відносно реєстрації та видачі цих "документів". Отже, було б доречним встановити компетенцію органу, що видав ці документи та провів реєстрацію їх серійних номерів, а також перевірити наявність у продавця право на розведення птахів з метою їх продажу та отримання прибутку, а також зареєстрованого у встановленому Законом порядку племінного журналу розведення екзотичних птахів, та його вміст щодо інформації про птахів, які розводяться у цього продавця, а також відповідність цього журналу вимогам розділу IV Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.

ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, ЩОДО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 41 Конституції України: кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Стаття 180 ЦКУ  - Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 328 ЦКУ Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Підстави виникнення права власності поділяються на первісні та похідні. До похідних відносяться ті підстави, за якими право власності на річ виникає за волею попереднього власника:

  • цивільні правочини;
  • спадкування за законом;
  • спадкування за заповітом.

Оскільки недобросовісний продавець мешкає у м.Дніпро, хочему звернути вашу увагу на наступне:

Рішенням Дніпровської міської Ради VII скликання від 13.04.2017 року за № 72/19 (додається) встановлені Правила утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра (надалі - Правила). Так, згідно з п.1.2. Правил, дія Правил поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням та поводженням: тварин у домашніх умовах. Дія Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Хочемо зауважити, що відповідно до п.3.7. та 3.8. Правил утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра, встановлено наступні вимоги:

Якщо продається дика тварина з числа видів, занесених до Червоної книги України, або тих, що підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття права власності на таку тварину (п. 3.7. Правил).

Забороняється: відчуження (продаж, дарування, міна та ін.) фізичним особам, юридич­ним особам або громадським формуванням для утримання в домашніх умовах диких тварин без документів, що засвідчують законність їх походження (п. 3.8. Правил).

З наведених вимог вбачається, що продавець зобов’язана мати документ, який засвідчує законність набуття ним права власності на птахів. При цьому цей документ, в подальшому, повинен бути обов’язково переданий покупцеві птаха.

В будь-якому іншому випадку, у відповідності до вимог п.3.8. Правил, відчуження (продаж, дарування, міна та ін.) фізичним особам, юридич­ним особам або громадським формуванням для утримання в домашніх умовах диких тварин без документів, що засвідчують законність їх походження – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Також хочемо застерегти покупців з-за кордону, оскільки до нас потрапили документи, видані державними ветеринарними установами України, але дані в цих документах протирічать один одному.

Нижче ви можете ознайомитися зі звітом про результати досліджень, виданим Державною ветеринарною лабораторією міста Дніпра, який був відправлений разом із папугою тим самим недобросовісним продавцем покупцеві незаконним шляхом у Російську Федерацію без необхідної документації CITES. В Звіті вказано, що на дослідження взято матеріал від папуги жако.

Але з наступного документу, а саме ветеринарного свідоцтва (форма №1), яке було оформлено іншому закордонному покупцеві з Російської Федерації тим самим недобросовісним продавцем Шпарою О.В., вбачається, що реквізити вищевказаного звіту вказані як дослідження на зовсім інших птахів, яких він жодним чином не стосується.

Відповідно до ч.3 п. 3.1. Методичних рекомендацій щодо профілактичного карантинування тварин для подальшого переміщення (ухвалено Науково-методичною радою Держпродспоживслужби протокол №2 від 25.06.2019р.) карантинування тварин проводиться при імпортно-експортних операціях: перед відправкою та в господарстві-отримувачі.

Протягом карантину тварини мають утримуватися окремо у спеціально відведених ізольованих місцях під наглядом ветеринарних спеціалістів. Для тварин, що карантинуються, унеможливлюють контакти з іншими тваринами (п.3.4, 3.5 вище згаданих Рекомендацій).

Отже при постановці на карантин ветеринарний лікар ЛВМ Соборного та Шевченківського районів м. Дніпро повинен був оглянути ізольованих птахів за адресою їх карантинування та за 30 (тридцять) днів до транспортування поставити птахів на карантин із обов’язковим складанням актів по кожному ветеринарно-санітарному заходу.

При постановці на карантин тварин спеціалістами державних установ ветеринарної медицини та суб’єкта господарської діяльності комісійно складається Акт постановки на карантин та затверджується План проведення карантинних заходів (п. 5.4 вище згаданих Рекомендацій).

Після закінчення профілактичного карантинування з метою відправки тварин спеціалістами державних установ ветеринарної медицини та суб’єкта господарської діяльності комісійно складається акт зняття з карантину із зазначенням результатів проведених діагностичних досліджень і лікувально-профілактичних обробок на підставі якого видається відповідний супровідний ветеринарний документ на переміщення тварин (п. 7.1 вище згаданих Рекомендацій).

Отже, в даному випадку, як мінімум повинні були складені та підписані власником птахів і ветеринарними лікарями як Акти обстеження та постановки на карантин, Акти дегельмінтизації вищевказаних птахів, так і Акт зняття з карантину із зазначенням результатів проведених діагностичних досліджень і лікувально-профілактичних обробок із зазначенням власника птахів, видів птахів та їх ідентифікаторів.

Таким чином, вбачається, що вищевказаний ветеринарний сертифікат, виданий ветеринарним лікарем ЛВМ Соборного та Шевченківського районів м. Дніпро, має суттєві розбіжності з первинним документом і виданий або за повною відсутністю компетенції ветеринарного лікаря, або за попередньою змовою цього лікаря із Шпарою О.В. із значними порушеннями Закону, що як наслідок викликає обґрунтовану підозру у зловживанні ветеринарним лікарем своїми посадовими обов’язками.

НІКЧЕМНИЙ ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ПАПУГИ

НІКЧЕМНИЙ ДОГОВІР ПРОДАЖУ ПАПУГИ

Слід зазначити, що у вищевказаних договорах крім не підкріплених документально даних також визначені положення, що прямо суперечать одне одному.

НІКЧЕМНИЙ АКТ КІЛЬЦЮВАННЯ ПТАХА

Якщо продавець пропонує до продажу дорослого птаха, у якого на лапі є нероз'ємне кільце і, при цьому продавець вас запевняє, що птах ввезений в Україну з-за кордону на підставі дозволу CITES та кільцьований ветеринарним лікарем, зверніть увагу, що дикий птах віком старше 14 днів від вилуплення, фізично без пошкодження кінцівок не може бути кільцьованим нероз'ємним кільцем, а отже, продавець вас намагається ввести в оману.

Додатково хочемо звернути вашу увагу на те, що жодні результати діагностичних досліджень, акти огляду (кільцювання, чіпування), особисті картки тварин, ветеринарні паспорти чи будь-які довідки на тварин або птахів - не є документами, що підтверджують їх походження. Отже, якщо продавець вас запевняє в зворотньому, він намагається ввести вас в оману.

НІКЧЕМНА ОСОБИСТА КАРТКА НА ТВАРИНУ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

В даному випадку недобросовісним продавцем, відомим як розплідник "animal-planet" був проданий папуга ІІ Додатку CITES разом з вищевказаною "особистою карткою на тварину" із запевненнями, що це є найважливіший документ, який видається усіма "офіційними розплідниками". Однак, насправді цей "документ" не має жодного відношення як до походження птаха, так і стосовно законного набуття його у власність. 

НІКЧЕМНЕ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ НА СЕРВАЛА, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

З наведеного вище вбачається, що недобросовісний продавець, який рекламується в мережі інтернет під назвою розплідник "animal-planet", продав тварин нібито з "документами", і разом з ними видав покупцеві «свідоцтва про народження» з неіснуючими реєстраційними номерами, з інформацією, яка не відповідає дійсності і підробленим підписом власника зоопарку, який до цих тварин не має жодного стосунку. Також зауважимо, що проставлений штамп Мінохорони здоров'я та кругла печатка - мають всі ознаки підроблення з тих підстав, що Мінохорони здоров'я не має жодного відношення до посвідчення таких "документів", а кругла печатка містить інформацію, яка не відповідає дійсності.

Шановні покупці диких тварин, РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ усі наявні документи на тварину або птаха, якого ви хочете придбати. Зважаючи на вищевказане не довіряйте печаткам і підписам в документах! Якщо ви не знаєте як повинні виглядати документи, ви можете звернутися до нас за консультацією або до відповідних компетентних органів (Адміністративний орган СІТЕС, Держпродспоживслужба та ін.) за роз'ясненням інформації щодо наявності у продавця необхідної обов'язкової документації, де ви отримаєте вичерпну інформацію, що вас цікавить.

Відповідно до розділу VIII "Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах", при відчуженні диких тварин продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, підвид, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання. Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України (CITES), продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття такої тварини у власність.

Таким чином, будь-який продавець зобов'язаний до здійснення продажу зразка CITES надати покупцеві для ознайомлення всю наявну документацію, що підтверджує походження, вік або законність ввезення тварини, що пропонується на продаж. 

Наведені наші застереження нададуть вам можливість в подальшому уникнути суттєвих неприємностей щодо вашої тварини або птаха. 


#шпараелена #еленажако #еленаднепр #шпарамошенница #птенцыжако #птенцыэклектус #заводчикжако #elena_jako17 #elenashpara #заводчикднепр #заводчикпопугаевшпара #фальшивыедокументынаживотных #документыдляСИТЕС #документынаэкзотику #CITES #питомникanimalplanet #animalplanetкиев #будьтеосторожны #мошенник #обман #всяправдаожако #правдажизни #всяправдаожако #нашипопугаи #птенцывыкормышижако #нашилюбимцы #africangreyparrot #жако #эклектус #благородныйпопугай #попугаи #сенегальскийпопугай #амазон #какаду #жако #жаковыкормыши #птенцыжако #заводчикжако #питомникжако #малышиэклектусов #psittacuserithacus #питомникпопугаевbabyparrots #elenajako #pitomnikjako #elena_spara17 #pitomnikdnepr #zavodchikmoshennik #птенцывыкормышипирруры