Top of Page

Статус біженця, Канада

Канада має ряд зобов'язань з надання сприяння біженцям та іншим особам, які потребують захисту, в силу підписання нею відповідних документів ООН, зокрема, Женевської конвенції (1951р.) про статус біженців, міжнародного пакту (1966р.) про громадянські та політичні права та конвенції (1984р.) про запобігання тортур.

Відповідно до Женевської конвенції (1951р.) "конвенційними біженцями" є особи, які змушені були залишити місця свого постійного проживання внаслідок переслідування їх за расовими, релігійними, національними мотивами, через їх політичні погляди або належність до певної соціальної групи.

До "осіб, які потребують захисту" конвенція відносить осіб, які емігрували в зв'язку з ризиком для життя або через небезпеку бути підданими катуванню, жорстокому і нелюдському поводженню чи покаранню. Подібна небезпека повинна носити персональний характер, не бути наслідком законних санкцій, відповідних міжнародним стандартам, а також не бути викликаною нездатністю тієї чи іншої держави надавати адекватну медичну допомогу.

Переслідування має носити індивідуальний характер. Страх бути підданим переслідуванню повинен також бути причиною того, що іноземний громадянин не бажає повертатися на батьківщину, де влада не може або не хоче захистити його від переслідувань.

Переслідування, спрямоване проти жінок, а також переслідування через сексуальну орієнтацію, також може бути підставою для надання притулку. Як переслідування з боку місцевої влади, так і з боку інших осіб, наприклад, збройних формувань або членів сім'ї, можуть стати підставою для надання притулку в Канаді.

Вам не буде надано притулок, якщо Ви можете знайти захист у влади на батьківщині або переїхати в безпечний регіон Вашої країни. Загальні економічні проблеми на батьківщині також не можуть служити підставою для надання посвідки на проживання в Канаді.

До категорії біженців і осіб, що потребують захисту, не можуть бути віднесені наступні особи:

  • особи, які вчинили злочини проти світу, воєнні злочини, а також злочини проти людяності;
  • особи, які вчинили серйозні неполітичні злочини за межами Канади;
  • особи, які винні у вчиненні актів, що суперечать цілям і принципам ООН;
  • особи, які отримали посвідку на проживання в країнах, що надали їм однакові права з власними громадянами.

Заява про надання статусу біженця може бути подана співробітнику Міністерства громадянства та імміграції (МГІ) у будь-якому пункті в'їзду в Канаду або в будь-якому імміграційному центрі на території Канади.

У функції МГІ входить розгляд заяв на предмет їх відповідності вимогам, що пред'являються канадським законодавством до оформлення такого роду документів. У разі позитивного висновку заява передається в управління із захисту біженців комісії з імміграції та біженців (Refugee Protection Division, Immigration and Refugee Board) для прийняття рішення по суті. За відсутності будь-якого висновку МГІ протягом трьох днів з дня подачі заяви вона підлягає передачі в Канадську комісію з імміграції та біженців (КІБ).

Заяви не можуть розглядатися комісією у таких випадках:

  • якщо статус біженця вже був наданий в іншій країні або якщо в цьому статусі раніше було відмовлено в Канаді;
  • якщо Заявник прибув до Канади з/через "третю безпечну країну", де він мав можливість подати клопотання про надання статусу біженця;
  • якщо Заявник визнаний особою, що представляє загрозу безпеці країни, порушником прав людини, злочинцем або особою, залученою в організовану злочинність.

Особи, чиї заяви були направлені в комісію з імміграції та біженців, інформуються про час і місце майбутніх слухань, форму та зміст даного процесу. Вони також заповнюють спеціальну форму (Personal Information Form), в якій детально вказують причини і факти, що знаходяться в основі їх заяви про надання статусу біженця.

Наступним етапом є визначення порядку слухань. Питання може розглядатися як в прискореному (expedited process), так і в звичайному (full hearings) порядку.

У прискореному порядку (expedited process) процедура надання статусу біженця проходить, коли відповідна заява добре обгрунтована, а її мотиви очевидні. У цьому випадку Заявник проходить співбесіду зі спеціальним співробітником (Refugee Protection Officer - RPO) комісії з імміграції та біженців і при позитивному висновку справа передається одному з членів комісії, який може прийняти рішення про надання статусу біженця без проведення слухань. Якщо ж Заявник, за підсумками інтерв'ю отримує відмову в задоволенні його заяви за прискореною процедурою, то справа розглядається в звичайному порядку (full hearings) шляхом проведення слухань.

Слухання про надання статусу біженця, як правило, не є змагальним процесом. Винятком є тільки ті справи, при розгляді яких представник Міністерства громадянства та імміграції виступає проти задоволення заяви і відстоює точку зору свого відомства перед трибуналом. По більшості справ рішення приймається одним членом комісії з імміграції та біженців, проте в деяких випадках створюється спеціальна комісія. Представники верховного комісара ООН у справах біженців можуть бути присутніми на будь-якому засіданні.

Як шукачі статусу біженця, так і представники МГІ мають право подати апеляцію до федерального суду Канади з метою перегляду прийнятого рішення. При задоволенні судом подібної апеляції справа знову направляється в управління захисту біженців КІБ для повторного розгляду. Особи, чиї клопотання були задоволені, отримують статус постійного мешканця Канади (permanent resident).

БІЖЕНЦІ ЗА МЕЖАМИ КАНАДИ

Служби Міністерства Імміграції при консульствах Канади за кордоном можуть приймати заяви про надання статусу біженця. Однак тільки мешканці перелічених нижче країн можуть звертатися до Консульського відділу Посольства Канади в своїй країні прямо: Сьєрра-Леоне (Sierra Leone), Демократична Республіка Конго (DR Congo), Судан (Sudan), Сальвадор (El Salvador), Гватемала (Guatemala), Колумбія (Colombia). Всі інші особи можуть подавати заяву на отримання статусу біженця тільки за рекомендацією Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців або за заявою канадських спонсорів.

Отримання статусу біженця - дуже складний юридичний процес, що вимагає правової, психологічної та інформаційної підготовки. Отримання статусу біженця вимагає серйозної підготовки, так як при здійсненні цієї процедури існує безліч нюансів, незнання або нерозуміння яких може звести до нуля всі Ваші зусилля. У кожному з випадків отримання статусу біженця є свої плюси і свої мінуси. Скористатися тим чи іншим методом, звичайно, вирішувати Вам.

Процедури підготовки, подання, розгляду та прийняття рішень органами Канади щодо біженців визначаються в розділах зазначених нижче:

ПОДАЧА ЗАЯВИ ПРО ПРИТУЛОК

Звертаючись за отриманням притулку, Ви просите владу Канади визнати Вас біженцем відповідно до положення міжнародного права та Конвенції Організації Об'єднаних Націй про статус біженців, прийнятої в 1951 році. Чи підпадаєте Ви під право на захист відповідно до цієї Конвенції, залежить від наявності у Вас реально обгрунтованого страху переслідування з причин Вашої расової приналежності, релігійних поглядів, національної приналежності, приналежності до певної соціальної групи, прихильності до певних політичних поглядів та ін.

Також у Вас можуть бути інші переконливі причини претендувати на статус біженця в Канаді, в силу яких відхилення заяви про надання Вам притулку може порушити Ваші права людини згідно Женевської Конвенції.

Ваш адвокат повинен пояснити Вам, чи поширюється вона на Ваш випадок. Законодавство у сфері надання притулку та забезпечення прав людини досить складне, тому для Вас дуже важлива допомога адвоката. Якщо Ви не в змозі оплатити послуги адвоката і зможете це довести, імміграційний адвокат Вам буде наданий безкоштовно організацією Legal Aid.

Процес розгляду заяви починається з встановлення особи Заявника, підстав для подання заяви та інших питань, суттєвих для прийняття рішення. Імміграційний офіцер запише особисті дані біженця, візьме відбитки пальців і сфотографує його. Заявникові важливо бути точним при повідомленні інформації про членів його сім'ї, оскільки це буде принциповим моментом, якщо Заявник отримає дозвіл на проживання і захоче, щоб його сім'я приїхала в Канаду.

Для того, щоб подати заяву з проханням про надання притулку в Канаді, Вам необхідно заявити про те, що Ви просите притулку в Канаді і передати письмову заяву прикордоннику, поліцейському або співробітнику Імміграційної Служби при перетині кордону Канади або відразу після в'їзду на територію країни. Дуже важливо чітко сформулювати причину, чому Ви просите притулок, написати, за що Вас переслідували на Вашій батьківщині. Добре аргументована заява прискорить процес її розгляду.

При спілкуванні з імміграційними офіцерами необхідно вести себе впевнено, наполягати на наданні Вам можливостей, передбачених законодавством Канади, і не погоджуватися на компроміси. Також дуже важливо залишатися спокійним, не кричати і не проявляти агресії, так як така поведінка може призвести до безглуздих конфліктів. Після того як іноземний громадянин заявив про те, що він біженець, імміграційний офіцер визначає, чи представляє Заявник небезпеку для національної безпеки і чи може він бути допущений на територію Канади, а також визначає можливість подальшого розгляду заяви про надання статусу біженця в Канаді.

Після цього заява з Імміграційної Служби передається на розгляд у Відділ з Захисту Біженців (Refugee Protection Division) Комісію з Імміграції та біженців (Immigration and Refugee Board of Canada). У разі позитивного рішення, надалі Заявник може подати заяву в Міністерство громадянства та імміграції Канади (Citizenship and Immigration Canada - CIC) про отримання дозволу на постійне проживання в Канаді.

Процедура звернення за наданням статусу біженця може здійснюватися по різному в різних пунктах перетину кордону. Подавши заяву про надання статусу біженця Ви маєте право на послуги перекладача. Якщо Вам необхідний перекладач, щоб заповнити необхідні форми, Ви повинні вирішити цю проблему самостійно. Якщо Вам необхідний перекладач під час слухання Вашої справи, все, що від Вас потрібно - це заявити про це. Канадська комісія з імміграції та біженців (The Immigration and refugee Board - IRB) надасть Вам перекладача.

Якщо буде прийнято рішення про те, що Ви маєте право клопотати про надання статусу біженця, буде вкрай корисно скористатися послугами адвоката. Консультанти (paralegal) можуть представляти Ваші інтереси в IRB, а адвокат може подати справу на розгляд до Федерального суду (Federal Court) або Вищий суд Канади (Supreme Court of Canada), якщо Ваша справа буде відхилена IRB.

ІНТЕРВ'Ю

Ви можете подати заяву про надання притулку в будь-якому місці в'їзду в Канаду: на будь-якому прикордонному пункті, в морському порту або міжнародному аеропорту. Все, що Вам необхідно зробити, це звернутися в імміграційну Службу із заявою про надання притулку. Вкрай важливо зробити це якомога швидше після прибуття в порт або на контрольно-пропускний пункт в Канаді. Канадська Імміграційна Служба не має права відправити Вас назад або заборонити в'їзд будь-якій особі, яка просить про притулок.

Якщо Ви зупинилися у своїх друзів або родичів, Вам необхідно звернутися до місцевого Канадського імміграційного центру (Canadian Immigration Centre) із заявою про надання притулку (refugee claim). Імміграційний офіцер задасть Вам питання, що стосуються Вашої особи (ім'я, адреса тощо) і видасть Вам для заповнення спеціальну форму (security check form), так звану "Schedule1". Вам необхідно буде заповнити цю форму і принести її з собою на інтерв'ю (Eligibility Interview). Після цього Вам повідомлять дату, коли Вам необхідно буде прийти на інтерв'ю.

На інтерв'ю (Eligibility Interview) необхідно прийти в призначений час. Eligibility Interview для заявників, які звернулися за отриманням статусу біженця, проводяться, як правило, в спеціальному департаменті Канадського Імміграційного Центру (Inland Refugee Processing Centre). Будьте готові до того, що в Центрі Ви можете пробути весь день.

З собою Вам необхідно мати документи, що засвідчують Вашу особу. Якщо у Вас є докази причин і подій, які змусили Вас залишити країну, принесіть їх з собою. Ви можете принести з собою будь-які докази, що підтверджують той факт, що Ви піддавалися переслідуванням. У разі необхідності жінки можуть попросити, щоб інтерв'ю вела жінка.

На жаль, багато біженців не усвідомлює важливості першого інтерв'ю. Насправді саме цей етап розгляду Вашої справи НАЙВАЖЛИВІШИЙ. Ви повинні якомога більш детально пояснити причини Вашої втечі з країни свого походження. І в тому випадку, якщо під час цього інтерв'ю не буде повно і детально записана вся наявна інформація, у Вас залишиться мало шансів це виправити, оскільки при подальшому розгляді справи буде прийматися до уваги, перш за все, протокол цього першого інтерв'ю. І тому Вам необхідно повідомити всі деталі і наполягти на тому, щоб вони були записані в протокол. В іншому випадку подробиці, які Ви повідомите пізніше, будуть відкинуті як "підсилюючі" (такі, що не дають нової інформації) аргументи.

В Канаді кожна заява про надання притулку розглядається індивідуально. Ви і члени Вашої родини будете розглядатися окремо.

Якщо Ви переїдете і змінете адресу проживання, Вам необхідно негайно повідомити про це IRB, Citizenship and Immigration Canada, Legal Aid і Вашого імміграційного адвоката.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЩО ШУКАЮТЬ ПРИТУЛОК

Особа, що шукає притулок в Канаді, має право на:

Юридичну допомогу (допомогу адвоката). Якщо Ви не в змозі оплатити послуги адвоката і зможете це довести, імміграційний адвокат Вам буде наданий безкоштовно організацією Legal Aid. Також Ви можете звернутися в Red Cross First Contact.

Фінансову допомогу. Якщо у Вас немає доходу і засобів до існування, Ви можете звернутися за допомогою в державні та громадські благодійні організації Канади. Ця допомога може включати кошти на оплату житла, продукти харчування та частково покривати другорядні витрати. Ви можете звернутися за допомогою при переїзді з тимчасового житла (Шелтеру) у Ваше постійне житло. Звернутися за фінансовою допомогою (welfare), Ви можете, зателефонувавши до найближчого до Вас офісу Social Services.

Медичну допомогу. Тимчасова федеральна програма Health Program, здійснювана Міністерством громадянства та імміграції Канади, забезпечує медичну допомогу для біженців, які не в змозі її оплачувати.

Роботу "work permit" (в деяких випадках). Як біженець, іноземний громадянин може звернутися за отриманням дозволу на роботу (employment authorization). Як правило, дозвіл на роботу іноземцю видається лише в тому випадку, якщо у нього немає засобів до існування. Перш, ніж звернутися за дозволом на роботу, іноземному громадянину необхідно:

Освіта та/або вивчення мови. Як біженець, Ви можете звернутися за дозволом на навчання (student authorization): для вивчення англійської мови, відвідування загальноосвітніх або професійних курсів. Якщо Ви маєте дітей, вони мають право на безкоштовну освіту протягом усього часу розгляду Вашого клопотання.

Вимоги, що пред'являються до освіти і професійної кваліфікації біженців при прийомі на роботу стандартні. Якщо у Вас недостатньо коштів на підготовку відповідної документації, зверніться до Вашого соціального працівника.

ОСКАРЖЕННЯ ВІДМОВИ, ДЕПОРТАЦІЯ

У разі якщо по Вашій справі приймається позитивне рішення, Ви отримуєте статус Convention Refugee з правом постійного проживання в Канаді. Як особа, яка має статус Convention Refugee, Ви маєте право протягом 180 днів з моменту отримання цього статусу подати заяву на постійне проживання в Канаді. Ваша заява буде розглядатися протягом 18 місяців. Також при цьому оплачується державне мито на кожного дорослого і на кожного залежного члена сім'ї молодше 22 років.

У разі негативного рішення: видворення є однією з основних санкцій, передбачених канадським законодавством за порушення імміграційних правил. Підставою для видворення служать три типи документів - ордери на видворення - кожен з яких тягне за собою різні правові наслідки. Ордери виписуються співробітником або членом імміграційного відділу палати у справах імміграції та біженців (Immigration and Refugee Board), в той час як безпосередньо видворення здійснюється агентством прикордонної служби (Canada Border Services Agency).

Залежно від характеру порушення імміграційного законодавства ордери поділяються на такі види:

Ордер на виїзд (Departure order). Відповідно з ордером на виїзд особа зобов'язана покинути Канаду протягом 30 днів з дати, коли ордер набрав чинності і, отримавши від співробітників Міністерства у справах імміграції свідоцтво про виїзд, має направити його в прикордонне агентство. За умови виконання зазначених вимог спеціальний дозвіл на повторний в'їзд до Канади, крім візи, як правило, не потрібно.

Ордер на умовну депортацію (Exclusion order). Особа, щодо якої виписаний ордер на умовну депортацію, не має права на повернення до Канади протягом одного року без письмового дозволу Міністерства громадянства та імміграції. У разі ж, якщо ордер виписаний за надання завідомо неправдивих відомостей, то цей термін збільшується до двох років.

Ордер на депортацію. Депортація є покаранням за найбільш серйозні порушення імміграційних правил. Депортованій особі забороняється в'їзд до Канади без письмового дозволу Міністерства громадянства та імміграції. Ордер на депортацію виписується у разі, якщо особа не виконала приписів ордера на виїзд.

Члени сім'ї особи, яка порушила імміграційні правила, як правило включаються в ордер на видворення за умови, що вони не є громадянами Канади або її постійними мешканцями.

Канадська законодавча практика, проте, передбачає можливість тимчасового призупинення депортації іноземців, яка застосовується у разі, якщо особа може бути видворена тільки в країну, де внутрішня ситуація або екологічна катастрофа загрожує життю і безпеці всього цивільного населення. Рішення про призупинення приймається безпосередньо міністром громадської безпеки Канади.

Перелік країн, щодо яких застосовується правило тимчасового призупинення депортації, складається з 8 країн: Афганістан, Бурунді, Гаїті, ДРК, Зімбабве, Ірак, Ліберія і Руанда. Особи, які прибули, навіть нелегально, до Канади із зазначених країн, не можуть бути депортовані за порушення імміграційних правил до формального виключення країни з цього списку.

Незважаючи на те, що більшості вихідців з цих країн вдається отримати в Канаді статус біженця або статус постійного мешканця (рівень позитивних звернень доходить до 90 %), число осіб, які не відповідають загальним імміграційним критеріям, але щодо яких прийняте рішення про тимчасове призупинення депортації, залишається відносно великим.

З гуманітарних міркувань і беручи до уваги "невизначене становище" даної категорії громадян, канадський уряд був змушений по суті прирівняти їх у правах до іноземців, що мають законний статус на території Канади, таким як біженці, іноземні студенти і власники тимчасового дозволу на роботу.

При влаштуванні на роботу особи, що відносяться до зазначеної категорії, володіють тими ж правами, що й будь-який інший іноземець. Діти цих громадян мають право відвідувати середні школи. Канадський уряд забезпечує даних осіб і членів їх сімей безкоштовним медичним обслуговуванням.

До уряду Канади неодноразово надходили пропозиції про створення особливої імміграційної категорії для осіб, щодо яких прийнято рішення про тимчасове призупинення депортації. Розглядалася можливість про надання їм статусу постійного мешканця після закінчення трьох років, проведених в Канаді. Однак, на думку канадського уряду, існуючий закон про імміграцію та захист біженців в достатній мірі регулює можливості отримання посвідки на проживання в Канаді, в той час як створення подібної додаткової пільгової категорії та фактична "амністія" групи осіб, які порушили імміграційні правила, але на разі залишаються на території Канади, призведе до сплеску нелегального в'їзду з вищенаведених країн, а також до збільшення кількості підроблених документів, що подаються при зверненні за отриманням статусу біженця в Канаді.

Канадською імміграційною владою при проведенні процедури депортації осіб, що не є громадянами Канади, крім виїзного (Departure order) і депортаційного (Deportation order) ордерів, застосовується практика видачі сертифікатів безпеки (Security certificate). Підставами для видачі такого документа слугують звинувачення в терористичній діяльності, шпигунстві, злочинах проти людства, причетності до організованої злочинності, тобто ті категорії злочинів, що становлять значну загрозу національній безпеці. Під дію сертифіката потрапляють іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають на території Канади, а також постійні мешканці, що не отримали громадянства Канади.

Сертифікат безпеки являє собою документ, підписаний міністром громадської безпеки та надзвичайної готовності спільно з міністром громадянства та імміграції, на підставі пропозиції канадських правоохоронних органів, таких як канадська королівська кінна поліція і служба розвідки у сфері безпеки. Така пропозиція виноситься в результаті тривалого, не менше двох років, спостереження за підозрюваним, а вся документація і показання свідків засекречуються.

Підписаний міністрами документ передається до федерального суду Канади (Federal Court) для вивчення всіх обставин і фактів звинувачення, прийняття остаточного рішення про "прийнятність" особи, тобто можливість знаходитися на території Канади. Рішення суду оскарженню не підлягає. При позитивному рішенні, якщо особа визнається небезпечною і неприйнятною для Канади, сертифікат автоматично стає депортаційним ордером.

Закон Канади про імміграцію та захист біженців (Immigration and Refugee Protection Act) від червня 2002р. дозволяє канадській поліції взяти під варту підозрювану особу відразу з моменту підписання сертифіката.

Судом рішення приймається не відразу. На весь процес можуть бути витрачені місяці, а в деяких випадках і роки, ще до пред'явлення вироку суду.

Сертифікат безпеки представляється як інститут, що порушує права людини, і в підсумку поширюються заклики розглянути конституційність чинного законодавства Канади.

Хоча Ви не можете оскаржити рішення IRB, Ви маєте право вимагати судової оцінки Вашої справи щоб переконатися в тому, що IRB при винесенні свого рішення діяло в суворій відповідності до законодавства Канади. Практика показує, що дуже мало подібних рішень було скасовано.

Відповідно до закону Immigration and Refugee Protection Act та Конвенції ООН про біженців, всім депортованим особам надається право подати клопотання на перегляд рішення про депортацію (pre - removal risk assessment) у Pre removal Risk Assessment - PRRA. Дане клопотання засноване на побоюваннях людини потрапити під репресії при поверненні на батьківщину. Особа, яка отримала сертифікат, після рішення суду про депортацію також може подати клопотання на pre - removal risk assessment.

Разом з повідомленням про депортацію з Міністерства громадянства та імміграції Канади Ви отримаєте форму PRRA. Протягом 15 днів Ви можете письмово звернутися до Міністерства з цією формою.

Вам необхідно представити на розгляд тільки нову інформацію, що з'явилася вже після слухання Вашої справи. Інформація, яка раніше була розглянута IRB, повторно розглядатися не буде. Якщо Ви збираєтеся звернутися до PRRA, ми Вам настійно рекомендуємо скористатися допомогою юриста або адвоката.

Якщо Ваше клопотання буде задоволено, Вам буде надано статус "protected person" і Ви можете звернутися за отриманням статусу постійного жителя Канади.

Якщо ж Ваше клопотання про отримання статусу біженця остаточно відхилено, Ви отримаєте ордер на Вашу депортацію. У цьому випадку Ваші можливості на оскарження дуже обмежені. Ви можете звернутися до Міністерства громадянства та імміграції Канади за наданням статусу "Landed immigrant або Humanitarian and Compassionate grounds - H & C" (з гуманітарних підстав).

Ви можете також спробувати заручитися підтримкою таких неурядових організацій як Міжнародна амністія (Amnesty International), які можуть допомогти Вам довести, що депортація загрожує Вашому життю. Якщо всі ці заходи не приведуть до успіху, Ви будете в добровільному або примусовому порядку вислані до країни, з якої прибули в Канаду.

Якщо у Вас немає коштів на переліт, канадська влада Вас забезпечать квитком, але якщо Ви плануєте в майбутньому відвідати Канаду як іммігрант або біженець, Ви повинні будете компенсувати державі кошти, витрачені на Вашу депортацію.

Юридичну допомогу Ви можете отримати в Legal Aid або в Community Legal Clinics. Ці організації пропонують поради, інформацію (по телефону або в ході особистої короткої бесіди) та допомогу особам, які ведуть свої юридичні справи самостійно. Допомога включає юридичну пораду, інформацію про юридичну процедуру і допомога у заповненні форм та інших документів. А також представництво в суді. Повний перелік юридичних компаній в Канаді. Не всі юридичні консультації пропонують повний комплекс послуг стосовно ведення процесу отримання статусу біженця. Вам необхідно заздалегідь зателефонувати і дізнатися, яка саме юридична допомога пропонується.

Якщо у Вас виникли проблеми з юристом, Ви можете звернутися в Law societies (організації адвокатів) які контролюють роботу юристів. Ці організації розслідують скарги, стежать за дисципліною і забезпечують грошову компенсацію клієнтам, які опинилися жертвами недобросовісної роботи юристів. Якщо у Вас є скарги або Ви вважаєте, що Ваш адвокат недобросовісно представляє Ваші інтереси, Вам слід зв'язатись з The Law Society of Upper Canada або Legal Aid.

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

College of Physicians and Surgeons of Ontario - CPSO - громадська професійна асоціація, яка регулює медичну практику в Онтаріо і захищає суспільні інтереси. Через сайт CPSO Ви можете знайти лікаря у Вашому районі. На сайті також можна дізнатися, як звернутися зі скаргою на несумлінне надання медичних послуг.

Canadian Centre for Victims of Torture (Канадський центр надання допомоги жертвам тортур і катувань) пропонує допомогу в облаштуванні, лікуванні психічних захворювань, індивідуальна і групова терапія для жертв тортур і військових злочинів. Допомога надається також особам, які постраждали від катувань та поранень, незалежно від їх імміграційного статусу.

Fife House надається тимчасове або постійне житло для чоловіків і жінок інфікованих ВІЛ (СНІД), здійснюється цілодобова підтримка та догляд. Приймаються тільки бездомні біженці чи біженці, яким загрожує виселення, а також проживаючим у приміщеннях, що не відповідають вимогам відповідних стандартів Канади.

AIDS Committee of Toronto надає допомогу у працевлаштуванні, надає консультації, юридичну допомогу та ін Приймає осіб, інфікованих ВІЛ (СНІД).

Women's Health in Women's Hands Community Health Centre - WHIWH (Здоров'я жінок в жіночих руках) здійснює перевірку здоров'я, надає консультації з питань планування сім'ї, гінекологічних захворювань, самоперевірку грудей і профілактику захворювання на ВІЛ (СНІД). Консультації щодо здорового способу життя, індивідуальні консультації. Обслуговуються всі жінки. Організація спеціалізується на роботі з жінками різного віку: іммігрантами, біженцями, інвалідами.

Central Toronto Community Health Centres включає в себе всі Community Health Centres Торонто. Community Health Centres - це громадські організації, які надають медичну допомогу одиноким особам та сім'ям. Деякі Community Health Centres надають медичну допомогу особам без медичної страховки OHIP.

Access Alliance Multi - cultural Community Health Centre (Альянс багатонаціональних ком'юніті центрів здоров'я) спеціалізується на обслуговуванні іммігрантів і біженців Торонто. Центр пропонує освітні матеріали з медичних питань, допомагає біженцям отримати доступ до соціальної, медичної, юридичної та культурної допомоги. Звертатися можуть і особи, що не мають медичної страховки OHIP.

Centre for Addiction and Mental Health - CAMH (Центр для наркоманів і осіб з психічними захворюваннями) - громадський госпіталь, який забезпечує медичну допомогу людям з психічними захворюваннями та наркоманам, проводить медогляди, пропонує освітню допомогу і допомогу в профілактиці хвороб. У цій організації обслуговуються також особи, які не мають медичної страховки OHIP. Необхідно мати при собі всі імміграційні документи.

Звернутися за консультацією до наших спеціалістів Ви можете заздалегідь записавшись на прийом, або можете замовити дану послугу на нашому сайті.