Top of Page

Працевлаштування в Австрії

Законодавчо найм іноземних працівників в Австрії регулюється Актом про найм іноземних працівників (Ausländerbeschäftigungsgesetz - AuslBG), головним виконавцем якого є Державна служба зайнятості Австрії.

Громадянам країн, що не входять до Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), які збираються працювати в Австрії, необхідно отримати дозвіл на роботу і дозвіл на проживання (або службову візу в разі короткострокового перебування). Вимога отримання дозволу на роботу також поширюється на громадян країн, які нещодавно приєдналися до ЄС. Громадянам країн-членів ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії дозвіл на роботу не потрібен, і вони мають рівні з резидентами країни права на трудову діяльність.

Продовж трьох днів після в'їзду в Австрію іноземний громадянин повинен зареєструватися в поліцейському управлінні за місцем проживання. Всі робочі контракти в Австрії, як правило, передбачають наявність випробувального терміну, що не перевищує 1-го місяця. Продовж цього періоду обидві сторони, - роботодавець і працівник, можуть розірвати контракт без будь-яких наслідків. Продовж семи днів після прибуття в країну кожен працівник повинен придбати медичну страховку, тип якої залежить від виду його професійної діяльності, і потім отримати Sozialversicherungskarte (спеціальну "Зелену карту медичного страхування").

Заява на дозвіл на роботу подається роботодавцем в регіональне відділення служби зайнятості AMS (Агbeitsmarktservice) за місцем знаходження підприємства. Термін розгляду документів, поданих з метою отримання дозволу на роботу, зазвичай становить 7 тижнів. У разі позитивної відповіді дозвіл передається Заявнику з метою подальшого отримання робочої візи в дипломатичному представництві Австрії в країні його постійної реєстрації. Безвіз та візи, видані з метою туризму, відвідування родичів тощо, не дають право працювати в Австрії. До осіб, які порушили законодавство Австрії в питаннях роботи, відповідними органами Австрії застосовуються найжорсткіші адміністративні заходи. Від видворення до депортації з неможливістю відвідати цю країну терміном до 10 років.

З детальною інформацією щодо працевлаштування в Австрії Ви можете ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості Австрії - AMS.

ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА АВСТРІЇ ЩОДО ІНОЗЕМНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Умови і правила працевлаштування іноземців в Австрії регулюються Законом Австрії "Про працевлаштування іноземців". Згідно з цим Законом, громадянин іншої держави має право на роботу на території Австрії виключно за наявності певного типу дозволу на працевлаштування. Відповідні дозволи надаються на основі щорічних трудових квот, які узгоджуються на рівні урядів федеральних земель Австрії. Питання надання дозволів розглядаються урядами федеральних земель за клопотаннями роботодавців. Вищевказаний закон передбачає наступні типи дозволів на роботу:

1. Beschaftigungsbewilligung - видається на підставі клопотання роботодавця щодо конкретного іноземного працівника конкретної професії. Цей дозвіл видається терміном на один рік, але може бути продовжений за клопотанням роботодавця або змінений на Arbeitserlaubnis. Beschaftigungsbewilligung дає право працювати на певному місці у певного роботодавця. Будь-які зміни умов робочого контракту вимагають отримання нового Beschaftigungsbewilligung.

2. Arbeitserlaubnis - дозвіл такого типу видається іноземцям, якщо вони працювали на законних підставах не менше, аніж 52 тижні, протягом останніх 14 місяців, маючи дозвіл типу Beschaftigungsbewilligung. Цей дозвіл дійсний протягом двох років тільки в межах певної федеральної землі (Bundesland). Arbeitserlaubnis дає право змінювати роботодавця і роботу в межах певної адміністративної території - федеральної землі (Bundesland).

3. Befreiungsschein - це документ, що замінює дозвіл на роботу, дійсний по всій території Австрії, який видається строком на п'ять років таким категоріям іноземних громадян:

  • особам, які в цілому пропрацювали щонайменше п'ять років продовж останніх восьми років;
  • особам, які раніше перебували в шлюбі з громадянином/громадянкою Австрії продовж щонайменше п'яти років;
  • молодим представникам іноземців другого покоління, за умови якщо вони перебували в Австрії більшу половину свого життя або більшу половину шкільного віку і один з їхніх батьків перебував в Австрії більше п'яти років.

4. Anzeigebestatigung (EU-Entsendebewilligung) - це документ, який видається роботодавцю, що не має бізнесу на території Австрії, але працює на території країни Європейського Союзу або Європейської економічної зони; іноземним робітникам, яких тимчасово направили до Австрії. Відповідний проект повинен тривати більше шести місяців, а діяльність конкретного іноземця в Австрії не повинна перевищувати чотирьох місяців. Якщо тривалість трудової діяльності перевищує цей термін, то відповідальний працівник повинен подати клопотання щодо отримання дозволу на роботу (Beschaftigungsbewilligung). Дозвіл на роботу не потрібен для певних видів діяльності (наприклад, участь в короткострокових ділових конференціях, відвідування зборів і виставок, виконання спеціалізованих ремонтних робіт або обслуговування імпортованої техніки, в разі якщо австрійські працівники не зможуть виконати такого виду роботи, участь в міжнародних культурних зборах або заходах, на термін до одного тижня, і т.п.). У таких випадках видається транзитна віза терміном до 90 днів.

Імміграційна політика Австрії з питань працевлаштування іноземних працівників базується на трьох основних принципах:

  • створення сприятливих умов для вже прибувших іноземних громадян з метою максимально ефективного інтегрування в національний ринок праці і залучення нових трудових ресурсів тільки в разі потреби заповнення вакансій, які не можуть бути заповнені трудовими мігрантами, що вже знаходяться в країні - так званий принцип "спочатку інтеграція, потім новий набір ".
  • видача дозволів на роботу тільки затребуваним спеціалістам.
  • пріоритет при працевлаштуванні перед громадянами третіх країн громадянам країн - нових членів ЄС.

В рамках цієї політики здійснюється набір трудових мігрантів, які бажають працювати в Австрії. Традиційно іноземці залучаються для роботи сезонного характеру - в туристичній галузі і в сільському господарстві (в межах спеціальної квоти), в роздрібній торгівлі та сфері послуг, пов'язаних з бізнесом, хоча, звичайно, можливе працевлаштування і в інших галузях. Основний критерій, який застосовується при видачі рішення про допуск іноземця на ринок праці, - наявність якісної освіти і високого професійно-технічного рівня за спеціальністю, яка затребувана в країні. Мінімальний дохід на потенційному місці роботи повинен бути не менше 2100 євро. Крім того, особисті якості претендента повинні відповідати вимогам часу (вміння працювати в команді, здатність генерувати нові ідеї, скромність, старанність і т.п.).

З метою створення можливостей по максимальній інтеграції і адаптації іммігрантів до національних потреб ринку праці існують навчальні курси, що дозволяють отримати додаткову освіту:

  • курси з вивчення мови, з отримання навичок роботи в галузі комп'ютерних технологій, курси водіння з отриманням водійських прав та ін. при федеральному Міністерстві освіти, науки і культури.
  • при Державній службі зайнятості AMS - курси за різними професіями.

БЛАКИТНА КАРТА ЄС

ЧЕРВОНО-БІЛО-ЧЕРВОНА КАРТА

РОБОТА В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Австрія приваблива для іноземців не тільки своєю мальовничою природою, численними історичними пам'ятками і багатими культурними традиціями, але також і великими можливостями для відкриття власної компанії і ведення підприємницької діяльності.

ТИПИ ПІДПРИЄМСТВ

Австрійські компанії класифікуються як малі, середні та великі. Малі підприємства повинні задовольняти принаймні двом з наступних умов: баланс - не більше 2,7 млн. євро, річний дохід - не більше 5,4 млн. євро, середня щорічна кількість співробітників - не більше 50 осіб.

Середні компанії - це компанії, в яких, принаймні, два з перерахованих вище показника перевищують вказані значення і не підпадають під кваліфікуючі ознаки великих компаній.

Великі компанії повинні відповідати принаймні двом з наступних умов: баланс - понад 11 000 000 євро, річний дохід - понад 22 000 000 євро, середня щорічна кількість співробітників - більше 250 осіб.

80% прямих іноземних інвестицій в Австрію здійснюється у формі Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - товариство з обмеженою відповідальністю, 10% - у формі Aktiengesellschaft (AG) - акціонерне товариство, інші - з використанням інших організаційно-правових форм.

Статутний капітал для GbmH - 35 000 євро, для AG - 70 000 євро. Під час реєстрації необхідно надати документацію про стан рахунку фірми мінімум 50% від суми статутного капіталу.

Громадянство та/або місце проживання засновників ролі не грають, проте для роботи в Австрії громадянам країн, що не входять в Європейський економічний регіон, потрібне отримання посвідки на проживання і, найчастіше, дозволу на роботу. Зареєстрований офіс фірми повинен знаходитися в Австрії. Тут же повинен знаходитися і представник компанії (в разі, якщо жоден з директорів не є резидентом Австрії). Законодавчо не встановлено ніяких обмежень на місце проведення зборів директорів. Втім, так само, як і на загальне щорічне зібрання акціонерів.

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

Статут - Gesellschaftsvertrag (для товариства з одним пайовиком/Установча декларація - Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft) підписується в присутності нотаріуса і повинен/повинна включати такі відомості: найменування, місцезнаходження, статутний капітал і початковий внесок кожного пайовика. Потім товариство реєструється в Торговому реєстрі (Firmenbuch) і публікує оголошення в офіційній газеті про свою реєстрацію. Період реєстрації GmbH з моменту нотаріального посвідчення підписів під установчими документами до внесення запису до Торговельного реєстру - близько двох тижнів. Треба мати на увазі, що іноземець має право заснувати в Австрії підприємство будь-якої форми власності тобто в Австрії Ви можете відкрити фірму взагалі без статутного капіталу.

З метою стимулювання створення нових фірм на австрійському економічному ринку недавно були прийняті нові доповнення до закону про ліцензії на підприємницьку діяльність, що полегшують відкриття власних підприємств. Щоб фірма в Австрії мала право здійснювати власну діяльність, вона повинна мати не тільки свого керівника, але і так званого керуючого за ліцензією (Gewerberechtlicher Geschäftsfuhrer), в обов'язки якого входить контроль і дотримання правил здійснення тієї діяльності, яка вказана в ліцензії, і який несе повну відповідальність за це перед відповідними державними органами. Іноземець, що приїхав, не може займати цю посаду у себе в компанії, але існують винятки. Так, якщо Ви маєте візу (Niederlassungsbewilligung), яка отримана Вами в цілях підприємництва, і Ваша фірма має вид діяльності, який віднесений до типу "Вільних" (Freigewerbe), то Ви маєте право бути на своєму підприємстві керуючим за ліцензією. У всіх інших випадках керуючий за ліцензією повинен бути оформлений на роботу в компанії мінімум на двадцять годин на тиждень.

Якщо Ви маєте намір розпочати оформлення пакету документів на отримання робочої візи до Австрію, ми можемо запропонувати Вам повний комплекс послуг із супроводу Вас на всіх етапах отримання робочої візи в Австрію. В наші послуги входить: